Stolz und Vorurteil | IL FANTASMA DEL CAVALIERE | The InvitedYuyushiki | Z wie Zorro | Z/X: Ignition

Magazyn Szachista #178 • Październik 2017

Posted By: chesskom
Magazyn Szachista #178 • Październik 2017

Magazyn Szachista #178 • Październik 2017
Polish | 44 pages | PDF | 10.89 MB

Magazyn Szachista – miesięcznik, wydawany pod patronatem Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). Zawiera m.in. informacje o szeroko rozumianym życiu szachowym w Polsce i na świecie, materiały edukacyjne, ciekawostki i anegdoty.

Magazyn Szachista #178 • Październik 2017

More issues archive